Punkt pobrań COVID-19 Zielona Góra, Szpital Uniwesytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Błąd w zapytaniu do forum!SELECT distinct p.post_title, p.guid, p.ID FROM wp_posts p LEFT OUTER JOIN wp_term_relationships r ON r.object_id = p.ID LEFT OUTER JOIN wp_terms t ON t.term_id = r.term_taxonomy_id WHERE p.post_status = 'publish' AND p.post_type = 'post' and (p.post_title like '%Punkt pobrań COVID-19 Zielona Góra%' or t.name like '%Punkt pobrań COVID-19 Zielona Góra%') limit 15