Punkt pobrań COVID-19 Wolsztyn, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie Szpital im. Dr Roberta Kocha

Błąd w zapytaniu do forum!SELECT distinct p.post_title, p.guid, p.ID FROM wp_posts p LEFT OUTER JOIN wp_term_relationships r ON r.object_id = p.ID LEFT OUTER JOIN wp_terms t ON t.term_id = r.term_taxonomy_id WHERE p.post_status = 'publish' AND p.post_type = 'post' and (p.post_title like '%Punkt pobrań COVID-19 Wolsztyn%' or t.name like '%Punkt pobrań COVID-19 Wolsztyn%') limit 15